O nama

Što radi Klub studenata turkologije? Klub studenata turkologije, jedna od najaktivnijih studentskih organizacija na FFZG-u, osnovan je 18. studenoga 2008. godine pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s ciljem posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišta i drugih institucija; okupljanja i rada na zajedničkim ciljevima studenata i diplomiranih turkologa; pomoći pri organiziraciji i ostvarivanju studenatskih projekata i organizacije tribina, skupova, seminara i kulturno-umjetničkih programa vezanih uz struku i…