Sastav Kluba (prema zaključima sa sjednica 7. siječnja i 16. listopada 2020. godine):

Marko Šapina

Marko Šapina – Od travnja 2018. g. predsjednik Kluba i njegov likvidator. Rođen u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu (VII. gimnazija). Ak. god. 2017/’18. upisuje dvopredmetni preddiplomski studij turkologije i kroatistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od srpnja 2018. g. član je Hrvatsko-turske udruge prijateljstva, a od svibnja 2019. godine i član Izvršnoga odbora iste udruge u kojoj vodi Hrvatsko-turski akademski klub. U ak. god. 2019/’20. boravi na studentskoj razmjeni Erasmus na turskome sveučilištu Osmangazi u Eskişehiru te na ljetnoj školi turskoga jezika na Sveučlištu Hacettepe u Anakri 2018. g. Sudjeluje na nekoliko Eramus+ projekata. Uz turski, aktivno se služi engleskim, njemačkim i ruskim jezikom. Autor je brojnih književnih, znanstvenih i publicističkih prijevoda (hrvatski-turski, turski-hrvatski). Područje su mu interesa odnosi i povijest odnosa Hrvatske i Turske te književni prijevodi, ponajprije poezije. Početkom 2021. g. objavio je dvojezičnu knjigu, izbor iz turske i hrvatske poezije “Malene pjesme srca moga”.


Paula Drenški – Od listopada 2020. podpredsjednica Kluba studenata Turkologije. Rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu (IX .gimnazija). 2015. godine upisuje preddiplomski studij kroatistike i turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2020. započinje diplomski studij na istim smjerovima. Član Kluba je od 2018. godine te aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi klupskih aktivnosti. 2018. pohađa ljetnu školu turskog jezika Yunus Emre u Ankari, a 2019. sudjeluje na Erasmus+ projektu u Bursi. Osim turskim, služi se engleskim i njemačkim jezikom.


Nikolina Banić – Od listopada 2020. tajnica Kluba čijom aktivnom članicom postaje 2018. godine. Rodila se u Zagrebu gdje završava srednju školu (IV. gimnazija). 2019. godine završava dvopredmetni preddiplomski studij turkologije i španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je studentica 2. studentica druge godine diplomskog studija turkologije i španjolskog jezika i književnosti- nastavnički smjer. U akademskoj godini 2019/20 boravi na studentskoj razmjeni Erasmus na Sveučilištu Uludağ u Bursi. Također je sudjelovala na nekoliko Erasmus + projekata. Osim Kluba, članica je i Hrvatsko-turske udruge prijateljstva. Aktivno se služi engleskim, turskim i španjolskim jezikom.

.


Paola Brunović – od travnja 2018. članica Nadzornoga odbora Kluba. Nakon završene osnovne škole i jezične gimnazije u Zagrebu, u ak. god. 2017/’18. upisala je preddiplomski studij turkologije te francuskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivna je članica Hrvatsko-turske udruge prijateljstva. Pokazuje velik interes za strane kulture, a uz turski jezik, aktivno se služi engleskim, francuskim, španjolskim i njemačkim. Sudjelovala je u nekoliko kraćih projekata organiziranih pod sponzorstvom Europske unije, a 2021. godine boravit će na studentskoj razmjeni u Ankari.

.


Luka Karaturović – od siječnja 2020. član Nadzornoga odbora Kluba. Rođen u Novoj Gradiški gdje je završio osnovnu i srednju školu (Gimnazija Nova Gradiška). U ak. god. 2016./’17. upisao dvopredmetni preddiplomski, a tri godine kasnije i diplomski studij anglistike i turkologije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Kluba studenata turkologije i Kluba studenata anglistike. Sudjelovao je na Erasmus+ projektu u Izmiru u veljači 2019. godine, kao i u organizaciji međunarodne konferencije Anglophonia: New Frontiers koja je održana u svibnju iste godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. 2019. godine pohvaljen je Nagradom za izvrnost u studiju turkologije. Uz turski, govori engleski i talijanski jezik.Filip Seferi – od travnja 2018. godine član Nadzornoga odbora Kluba studenata turkologije te jedan od njegovih prvih i najaktivnijih članova. Rodio se 15. 1. 1999. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (XII. gimnazija). U ak. god. 2017./18. upisao dvopredmetni preddiplomski studij turkologije i španjolskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od travnja 2019. dio je dramske skupine Kluba, a od studenog iste godine jedan je od organizatora i voditelja futsal momčadi Filozofskog fakulteta. Služi se s 4 strana jezika, engleskim, talijanskim, španjolskim i turskim. Bavi se hrvatskim prijevodom jednog španjolskog proznog djela koji tek ima biti objavljen.