Dokumenti

Donošenjem novoga Statuta Kluba, prvotni (i izgubljeni) od 18. 11. 2008. prestao je vrijediti; novi je usklađen Zakonom o udrugama (NN 74/2014) i donesen na prvoj sjednici 24. travnja 2018. godine:

Na 4. sjednici Kluba donesena je Odluka o izmjenama Statuta.
Na 9. sjednici Kluba donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Zapisnici sa sjednica Kluba: