Hakkımızda

Türkoloji Öğrencileri Kulübü, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesinde Türkoloji öğrencileriyle üniversitenin ve diğer kurumların idarî organları arasında iletişimi sağlama, öğrencileri ve lisansüstü Türkologları bir araya getirmek amacıyla 18 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur. Kulübümüzün tarihi geçmişe dayanmaktadır. Hırvatistan dernekler sicilinde 21 Ocak 2009 tarihli 21006566 sicil numarası ile halen Türkoloji Öğrencileri Kulübü Dernek adıyla kayıtlıdır. Derneğimizin ilk toplantısında başkanlığa Jana Bušić, başkan yardımcılığına Izidora Hercigonja, sekreterliğe Petra Nosetić seçilmiştir. Sonraki birkaç yıl…