Mladi turkolozi: program izlaganja

Sva izlaganja na I. regionalnoj studentskoj konferenciji “Mladi turkolozi” održat će se paralelno i uživo i mrežno. Izlaganja sudionika koji će biti u Zagrebu prenosit će se putem platforme Zoom. Na isti će način svoja izlaganja održati i sudionici koji neće biti u Zagrebu. Klikom na broj sesije, na raspored ili na poveznicu ispod nje možete pristupiti svakoj pojedinoj […]

Tags: , , ,

Prošao je rok za sažetke za studentsku konferenciju

Poštovane kolegice, poštovani kolege, obavještavamo vas kako je prošao rok za slanje sažetaka za našu Regionalnu studentsku konferenciju Mladi turkolozi, prvu takve vrste koja će se održati u četvrtak, petak i subotu 20., 21. i 22. svibnja/maja 2021. g. Najkasnije do 10. svibnja/maja dobit ćete na mail adresu koju ste naveli kao svoj kontakt informaciju o prihvaćanju rada te […]

Tags: , , , , , , ,

Produženje roka za slanje sažetka

Sve zainteresirane obavještavamo da je rok za slanje sažetka/rezimea produžen do 20.4.  Sažetak svojega rada (do 500 riječi) možete poslati na kst.ffzg@gmail.com do 20. travnja/aprila 2021. O izboru ćete biti obaviješteni do 10. svibnja/maja 2021, a o roku za registraciju, tj. potvrdu dolaska sudionici će biti obaviješteni naknadno. Molimo vas da uz sažetak priložite sljedeće informacije: ime i prezime, broj telefona, […]

Poziv za prijavu na regionalnu studentsku konferenciju „Mladi turkolozi“

Poštovane profesorice i profesori,Poštovane kolegice i kolege,             Članovima je Kluba studenata turkologije koji djeluje pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izrazita čast i zadovoljstvo objaviti da će se od 19. do 22. svibnja/maja 2021. godine na našemu Fakultetu održati prva Regionalna studentska konferencija „Mladi turkolozi“ na koju pozivamo sve zainteresirane studente i profesore. Konferencija je prvenstveno orijentirana ka studentima turkologije/turskoga […]

Odgađanje provedbe Regionalne studentske konferencije „Mladi turkolozi“

Na mrežnim stranicama Kluba studenata turkologije objavljen je sredinom ožujka/marta poziv na sudjelovanje na Regionalnoj studentskoj konferenciji „Mladi turkolozi“ čije je održavanje planirano za 5-7. studeni/novembar 2020. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Kluba studenata turkologije sa sjedištem u Zagrebu. Međutim, promjena situacije na globalnome planu nagnala nas je na propitkivanje nužnosti održavanja konferencije u novonastalim […]

Tags: , , ,

Regionalna studentska konferencija studenata turkologije „Mladi turkolozi”

Cilj i svrha projekta             Govoreći o cilju ovoga projekta treba najprije istaknuti kako je Katedra za turkologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine proslavila 25 godina od osnutka, a Klub studenata turkologije koji djeluje pri istoj ove godine navršava svojih 12, s naglaskom da su klupske aktivnosti intenzivirane tek prije dvije godine. Riječ je dakle – gledano […]

Poziv za prijavu na regionalnu studentsku konferenciju „Mladi turkolozi“

Poštovane profesorice i profesori,Poštovane kolegice i kolege,             Članovima je Kluba studenata turkologije koji djeluje pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izrazita čast i zadovoljstvo objaviti da će se od 5. do 7. studenoga 2020. godine na našemu Fakultetu održati prva Regionalna studentska konferencija „Mladi turkolozi“ na koju pozivamo sve zainteresirane studente i profesore. Konferencija je prvenstveno orijentirana ka […]