Produženje roka za slanje sažetka

Sve zainteresirane obavještavamo da je rok za slanje sažetka/rezimea produžen do 20.4.

 Sažetak svojega rada (do 500 riječi) možete poslati na kst.ffzg@gmail.com do 20. travnja/aprila 2021.

O izboru ćete biti obaviješteni do 10. svibnja/maja 2021, a o roku za registraciju, tj. potvrdu dolaska sudionici će biti obaviješteni naknadno.

Molimo vas da uz sažetak priložite sljedeće informacije: ime i prezime, broj telefona, elektronička adresa, informacije o fakultetu (grad, odsjek, sveučilište, adresa), razinu i godinu studija (naglasite ako ste završili studij) te naslov izlaganja.

Odgovori