Treći rođendan: priča uspjeha Kluba studenata turkologije

Treći rođendan: priča uspjeha Kluba studenata turkologije

Ponovno pokretanje Kluba

Prema dostupnim se podacima pretpostavlja da je Klub studenata turkologije osnovan 18. studenoga 2008. godine, a zna se da je u Registar udruga upisan 21. siječnja 2009. godine, gdje se dugo vodio pod registarskim brojem 21006566 te starim nazivom Klub studenata turkologije Dernek. Na prvoj je sjednici Skupštine za predsjednicu izabrana Jana Bušić, za zamjenicu Izidora Hercigonja, a za tajnicu Petra Nosetić. Ne postoji previše zapisa o aktivnosti Kluba tijekom sljedećih nekoliko godina, stariji se prisjećaju jedne klupske izložbe i zbora koji je pjevao sevdalinke. Uslijedile su godine neaktivnosti, zna se da ga se nekoliko puta pokušalo revitalizirati. Nijedan od pokušaja nije bio uspješan, ponajprije jer se procesu oživljavanja Kluba nikada nije pristupilo temeljito i dosljedno.

Situacija se promijenila 2018. godine kada je među studentima prve godine turkologije pokrenuta inicijativa za ponovnim pokretanjem Kluba. Na prvoj je sjednici jednoglasno usvojen novi statut koji je pripremio Marko Šapina. Budući da je stari bio izgubljen, sastavljanje i prihvaćanje novoga statuta predstavljalo je prioritet. Novi je tekst statuta usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) te jasno propisao ciljeve, područja djelovanja te djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju. Marko Šapina na prvoj je sjednici nove Skupštine izabran za predsjednika Kluba. Potpredsjednica je postala Jelena Jazvo, a za tajnicu je izabrana Ajša Orlić. Osim toga, izabrani su i novi članovi Nadzornoga odbora, zastupnici Kluba te likvidator, a kasnije i osobe ovlaštene za zastupanje.

Ubrzo su počele pripreme za međusobno upoznavanje studenata turkologije, a sve s ciljem upisivanja novih članova. Prema studentskim preferencijama određeni su prioriteti i predstavljene aktivnosti koje će se provoditi. Sve su promjene uskoro upisane u Registar neprofitnih organizacija, a predsjedništvo Kluba upoznalo se s nadležnim institucijama te organizacijama sa sličnim ciljevima. Svoje ideje predstavili smo Katedri za turkologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko-turskoj udruzi prijateljstva, Veleposlanstvu Republike Turske u Republici Hrvatskoj, Turskoj agenciji za koordinaciju i suradnju (TİKA), Kulturnome centru Instituta Yunus Emre, Klubu studenata Filozofskoga fakulteta i sl. Sve su naši sugovornici prihvatili ideju suradnje te istaknuli spremnost za suradnju.

Klub je upisan i u Upisnik studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu, Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija, a član je i Saveza studentskih udruga Filozofskog fakulteta. Od lipnja 2019. g. ima otvoren račun u Kent bank d.d.

Klupske aktivnosti

Uslijedilo je aktivno razdoblje. Od akademske godine 2018/2019. počelo je provođenje orijentacijskih radionica hrvatskoga jezika za turske studente koji u Zagrebu borave na studentskim razmjenama te susreti s Turcima koji borave i rade u Zagrebu. Cilj je tih aktivnosti poticanje prakticiranja govorenja i slušanja na turskome jeziku. Oba su program lijep primjer suradnje s Hrvatsko-turskom udrugom prijateljstva unutar koje djeluje i Hrvatsko-turski akademski klub.

Na susretima s Turcima u Zagrebu gosti su diplomati, umjetnici i poduzetnici. Studenti gostima postavljaju pitanja o njihovoj profesionalnoj karijeri i radu, ali i sami odgovaraju na pitanja o svome studiju, iskustvima učenja turskoga jezika, poznavanju Turske te svojim profesionalnim planovima za budućnost. Naš su članovi, između ostaloga, ugostili turskoga veleposlanika u Zagrebu, Nj. E. Mustafa Babüra Hızlana, njegovu savjetnicu, gospođu Günay Babadoğan Ertan, voditelja zagrebačkog projektnog ureda TİKA-e Haşim Koç i brojne druge ugledne goste.

Osim toga, aktivno se provodi i program namijenjen studentima iz Turske koji u Zagreb dolaze putem studentske razmjene Erasmus Plus. Naime, svakoga semestra u Zagrebu boravi između 30-ak gostujućih studenata Turaka, a program se odvija kao niz orijentacijskih radionica. U opuštenoj atmosferi Kulturno-informativnoga centra Hrvatsko-turske udruge prijateljstva hrvatski studenti podučavaju turske o hrvatskome jeziku, često upotrebljavanim izrazima, daju im savjete o životu u Zagrebu te ih ukratko upoznaju s hrvatskom kulturom. Članovi su Kluba posebno ponosni što su – poštujući epidemološke mjere – program uspjeli provoditi i tijekom pandemije koronavirusa.

Iste su akademske godine pokrenute i filmske projekcije koje su se do izbijanja pandemije koronavirusa realizirale u prostorijama Filozofskoga fakulteta. Studenti su imali priliku gledati turske klasike s podnatpisima na turskome jeziku. Broj članova Kluba stalno je rastao, kao i broj i opseg aktivnosti. Studenti su sudjelovali na sedmome i osmome Hrvatsko-turskom pikniku prijateljstva na poziv predsjednika Udruge, gospodina Gorana Beusa Richembergha. Krajem rujna iste godine volontirali su na konferenciji „Crossing the Frontier“ koju su zajednički organizirali Sveučilište u Istanbulu te Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Naše suradnje

Rado smo posjećivali kulturne događaje: susrete turskih i hrvatskih pjesnika, otvorenja izložbi, koncerte turskih glazbenika, predstavljanja knjiga i udžbenika, pjesničke večeri, komemoracije povodom važnih turskih praznika i sl. Članove Kluba i lektoricu dr. sc. Demet Kardaş primila je na posebnome doručku i gospođa Emel Hızlan, supruga turskoga veleposlanika. U prostorijama Kulturnoga centra Instituta Yunus Emre u Zagrebu s našim se članovima susreo i zamjenik turskoga ministra vanjskih poslova Nj. E. Faruk Kaymakcı. Članovi Kluba studenata turkologije volontirali su i na svečanome programu obilježavanja 25. godišnjice osnutka Hrvatsko-turske udruge prijateljstva.

Opet u suradnji s Hrvatsko-turskom udrugom prijateljstva organiziran je i tečaj turskih narodnih plesova koji je vodio predavač Kaan Ensar Cebeci, student na razmjeni iz turske, profesionalni predavač narodnih plesova. U prostorijama je Udruge početkom studenoga 2019. g. održana i hrvatsko-turska večera, gastronomski susret na kojemu su hrvatski studenti pripremili hrvatska, a turski studenti turska jela. Ta su dva programa bila prilika za upoznavanje turskoga folklora, narodnih običaja i kuhinje, ali i za uspoređivanje dviju tradicija – hrvatske i turske.

Studenti nikada nisu zaboravili ni svoju matičnu organizaciju, Filozofski fakultet. Tako su rado sudjelovali na Danu otvorenih vrata i predstavljali turkologiju zainteresiranim srednjoškolcima. S ciljem popularizacije turske kulture u prostorijama Kluba studenata Filozofskog fakulteta četiri je puta organiziran turkološki party, druženje studenata turkologije, turskih studenata na razmjeni te ostalih studenata Filozofskoga fakulteta.

Odnosi s javnošću

Krajem listopada 2018. g. pokrenute su mrežne stranice Kluba studenata turkologije, a članovi Kluba aktivno vode Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn profil. Pogotovo po izbijanju pandemije postali smo svjesni važnosti novih medija.

Na mrežnim stranicama Kluba objavljuju se su prigodni članci povodom turskih nacionalnih praznika (23. travanja, 19. svibnja, 15. srpnja, 30. kolovoza, 10. studenoga) kao i vjerskih praznika. Kraći tekst objavljen je i povodom Dana Republike Azerbajdžan (28. svibnja), a povodom hrvatskoga Dana državnosti objavljen je tekst na turskom.

Nekoliko članica objavilo je i svoje osvrte na knjige koje su čitale u sklopu predavanja na diplomskom studiju, a na stranicama je dostupna i velika bibliografija hrvatskih prijevoda turskih romana. Na stranicama je mjesto posvećeno i turskom folkloru: objavljen je članak o tradicionalnome turskom sportu, jednom vidu hrvanja (yağlı güreş), duži gastronomski pregled praćen fotografijama sa studijskoga putovanja kao i dva recepta. Studenti koji su bili na razmjeni Erasmus+ svoja su iskustva podijelili u obliku članaka, a studentice koje su u skorije vrijeme posjetile Tursku napisale su putopis.

Veliki projekti

Svakako najveći projekt u povijesti Kluba studenata turkologije jest desetodnevno studijsko putovanje u Tursku krajem rujna 2019. g. Studente je financijski podržala Turska agencija za koordinaciju i suradnju (TİKA), a putovanje je realizirano uz pomoć Veleposlanstva Republike Turske u Zagrebu te Katedre za turkologiju i plod je lijepe suradnje između hrvatskih i turskih institucija. Četrdeset i troje članova Kluba studenata turkologije autobusom je otputovalo u Istanbul gdje su tijekom nekoliko dana posjetili glavne povijesne znamenitosti te imali priliku primijeniti naučeno tijekom studija. Studente je primila i generalna konzulica Republike Hrvatske u Istanbulu, Ivana Zerec, dr. sc. s kojom su naši članovi i kasnije nastavili produktivne odnose. O studijskome se putovanju pričalo još dugo nakon povratka, a u prostorijama Fakulteta održana je i prezentacija na kojoj su mlađi članovi Kluba imali priliku upoznati se sa zaključcima putovanja i dotadašnjim klupskim aktivnostima.

Početkom studenoga 2019. g. ispred knjižnice Filozofskoga fakulteta održana je izložba „Jesen u Istanbulu“ na kojoj su bile izložene studentske fotografije nastale tijekom studijskoga putovanja. Svečanome otvorenju prisustvovalo je 50-ak zainteresiranih studenata, ali i dekanica te prodekani s Filozofskoga fakulteta, profesori, predstavnici turskih institucija i ostali. Tom je prigodom na dva jezika recitirana hrvatska i turska poezija te su izvedeni poznati balkanski i turski napjevi. Izložba je organizirana u sklopu „Tjedna turske slovne revolucije“, manifestacije koju je Klub studenata turkologije dosad obilježio dva puta. Povodom spomenute manifestacije studenti posjetili i Orijentalnu zbirku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje ih je primila dr. sc. Tatjana Paić-Vukić. Kada zbog pandemije program nije uspio biti realiziran uživo, tijekom 10 su dana na društvenim mrežama kluba bili objavljivani turcizmi s ciljem podizanja svijesti o turskom jezičnom nasljeđu u hrvatskome jeziku.

Za članove Kluba izrazito je važna donacija sto turskih rječnika u izdanju Turskog jezikoslovnog društva (TDK), krovne turske jezikoslovne institucije realizirana u rujnu i listopadu 2021. g. Donaciju je inicirao i njezinim provođenjem rukovodio predsjednik Kluba koji je tijekom boravka u Ankari dogovorio poklanjanje stotinu turskih rječnika zainteresiranim članovima Kluba studenata turkologije. Rječnici su iz Ankare poslani u Istanbul gdje ih je preuzela konzulica koja ih je donijela studentima u Zagreb. Predsjednik Kluba i nova potpredsjednica Paula Drenški posjetili su u ožujku 2021. g. u Ankari predsjednika TDK-a, gospodina Gürera Gülsevina, prof. dr. te mu zahvalili na realiziranoj donaciji, ali i razgovarali o mogućnostima i vidovima suradnje.

Uzimajući u obzir općezdravstvenu situaciju, studenti su na poticaj svojih kolega s nekoliko zagrebačkih fakulteta odlučili organizirati besplatni mrežni tečaj turskoga jezika. Na tečaj se u manje od 48 sati prijavilo preko 320 zainteresiranih, a aktivno ga pohađa preko 280 ljudi. Zbog izrazito velikoga interesa prijave su zatvorene već nakon dva dana. Tečaj se od 1. ožujka odvija dva puta tjedno u ukupno 16 grupa, a vodi ga osam predavača, uglavnom studenata diplomskoga studija turkologije. Prvi je to projekt Kluba studenata turkologije koji je otvoren za polaznike bez obzira na status studenta i mjesto stanovanja, a ujedno i projekt koji je okupio najviše polaznika.

Za još puno rođendana

Kao što je jasno iz svega gore navedenoga, u tri je godine aktivnoga rada Klub studenata turkologije postao jednim od najaktivnijih studentskih udruženja na Filozofskome fakultetu, a danas broji 110 članova. Većina od ukupnih studenata turkologije pristupila je našemu Klubu (94 studentice i studenta), a tijekom tri godine djelovanja dodijelili smo ukupno 16 titula počasnih i pridruženih članova, i to osobama koje su nam pomogle pri provođenju djelatnosti i realiziranju aktivnosti.

Članovi brinu za studentski status kako na Katedri za turkologiju, tako i na cijelome Filozofskome fakultetu te su pokretači brojnih inicijativa. Oni su prilagodljivi, dobronamjerni i željni znanja, a ono što znaju žele prenijeti svima koje zanima. Naših devetero studenata trenutno prevodi „Nutuk“, veliku zbirku govora prvoga turskog predsjednika, Mustafe Kemala Ataturka, što će biti važan doprinos proučavanju rane turske republičke povijesti ne samo u Hrvatskoj, već i na cijelome zapadnom Balkanu. Ipak, kruna dosadašnjega rada Kluba studenata turkologije jest Regionalna studentska konferencija „Mladi turkolozi“ koja će od 20. do 22. svibnja ove godine okupiti tridesetak studenata turkologije i turskoga jezika i književnosti iz Beograda, Mostara, Sarajeva, Tuzle i Zagreba.

Našemu Klubu želimo još puno veselih i uspješnih rođendana!

Marko Šapina

Odgovori