Marko Šapina

Marko Šapina
Marko Šapina

Marko Šapina – od travnja 2018. do kolovoza 2021. predsjednik, od kolovoza 2021. počasni predsjednik Kluba. U Zagrebu završio preddiplomski studij turkologije i kroatistike, na Sveučilištu u Istanbulu studij međunarodnih odnosa.
Objavio dvojezičnu zbirku poezije Malene pjesme srca moga (prepjevi najpoznatijih turskih i hrvatskih modernih pjesnika), uredio Zbornik radova s Regionalne studentske konferencije Mladi turkolozi.