Hakkımızda

Türkoloji Öğrencileri Kulübü, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesinde Türkoloji öğrencileriyle üniversitenin ve diğer kurumların idarî organları arasında iletişimi sağlama, öğrencileri ve lisansüstü Türkologları bir araya getirmek amacıyla 18 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur.

Kulübümüzün tarihi geçmişe dayanmaktadır. Hırvatistan dernekler sicilinde 21 Ocak 2009 tarihli 21006566 sicil numarası ile halen Türkoloji Öğrencileri Kulübü Dernek adıyla kayıtlıdır. Derneğimizin ilk toplantısında başkanlığa Jana Bušić, başkan yardımcılığına Izidora Hercigonja, sekreterliğe Petra Nosetić seçilmiştir. Sonraki birkaç yıl içinde kulübün faaliyetleri hakkında fazla kayıt bulunamamıştır ancak birkaç kere (fazla başarılı olmayan) kulübümüzü canlandırma girişimleri olduğu da bilinmektedir.

Nisan’daki toplantıda bulunan üyelerimiz

Çoğunlukla birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla kulübümüzü yeniden aktif hale getirmek amacıyla 2018 Nisan’ın sonunda, bir araya gelindi. Yeni bir tüzüğün hazırlanıp kabul edildikten sonra yeni başkanlık üyeleri, denetim kurulu, temsil üyeleri ve sekreter seçildi. Kulübümüzün amacı; öğrenci projelerinin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi, meslek ve alakalı alanlarla ilgili forumlar, konferanslar, seminerler ve kültürel-sanatsal programlar, geziler düzenlenmek ve bu hedef doğrultusunda ortaklaşa çalışmaktır.

Dersler ve Öğrencilerle Çalışma Dekan Yardımcısının onayından sonra 22 Ekim 2018 tarihinde kulübümüzün web sitesi erişime açıldı.